خرید فایل(دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان و نهاندانگان)

حجم فایل : 681.4 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 23 دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان و نهاندانگان گل flower دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان - نظریه متامورفوز از انگلر درمورد منشا گل: هر گل شاخهدستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان و نهاندانگان||اِچ اف50687934|hfr39015788|
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان و نهاندانگان آماده دریافت می باشد.

حجم فایل : 681.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان و نهاندانگان گل
flower دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان


- نظریه متامورفوز از انگلر درمورد منشا گل:
هر گل شاخه کوتاهی با نمو محدود است که برگهای آن تغییر شکل یافته و به اجزاء گل تبدیل شده اند.

نظریه دوم :همه اجزاء گل به جزء کاسبرگها نمی تواند منشا برگی داشته باشد. ساختمان گل
- گل مانند سایر جوانه ها از کنار برگ کوچکی (برگه) خارج می شود.
و بر روی یک پایه(پایک) قرار می گیرد.گل شامل دو بخش :

1- پوشش گل
جام گل(گلبرگ)
کاسه گل (کاسبرگ) 2- دستگاه تولید مثل پرچم
نافه گل
مادگی اقسام برگ
کویول: محور کوتاهی که تمام قسمتهای برگ روی آن قرار گرفته اند.
نهنج: انتهای محور گل که قطعات گل روی آن قرار دارند.
ساختمان گل کاسه گل
مجموع قطعات سبز رنگ بنام کاسبرگ یا سپال که بخش های دیگر گل را
می پوشاند.

پتالوئید: کاسبرگها به رنگهای متنوع که به گلبرگ تشبیه شده،لاله عباسی

دوام کاسبرگها متفاوت است.- در شقایق و خشخاش با شکفته شدن گل می افتند.
- در میخک و بنفشه پس از رسیدن میوه روی گل می مانند.
- در گون و عروسک پشت پرده در نمو میوه کاسبرگ نیز حجیم شده میوه را
در بر می گیرد و پس از رسیدن میوه رنگین و زینتی می شود.

انواع کاسبرگ

کاسبرگ منظم: کاسه گل تقارن محوری خود را حفظ نموده:پامچال و میخک
کاسبرگ نامنظم: کاسه گل تقارن محوری خود را حفظ ننموده:لادن وشبدر و اقاقیا

جدا کاسبرگ(دیالی سپال): کاسبرگها جدا از هم
پیوسته کاسبرگ(گاموسپال): کاسبرگها پیوسته باشند و قطعه واحدی تشکیل دهند.


گایکول(کاسبرگ فرعی ) : وجود چندین ردیف کاسبرگ فرعی علاوه بر کاسبرگ های اصلی- میخک و ختمی
جام گل
- شامل مجموعه ای از گلبرگها- دارای رنگهای و اشکال مختلف
- در شب بو و میخک گلبرگها به نوک باریکی منتهی می شوند که قسمت پهن آن را پهنک و انتهای باریک آن را ناخنک یا زبانک گویند.

جام گل متقارن: شب بو و میخک
جام گل نامنظم یا نا متقارن: اقاقیا و میمون


پیوسته گلبرگ(گامپتال): گلبرگهای بهم پیوسته – نیلوفر و توتون
جدا گلبرگ(دیالی پتال): گلبرگها جدا از هم و آزاد

رنگین بودن گلبرگها

1- رنگدانه آنتوسانین: محلول در شیره اپیدرمی گلبرگها- تولید رنگ سرخ ،آبی ، بنفش و نیلی
2- رنگدانه کروموپلاست: شناور در داخل پروتوپلاسم-تولید رنگ زرد و نارنجی نافه گل (پرچم)
-جزء دستگاه مولد و مولد دانه گرده و گامت نر-شامل تعداد زیادی میله باریک بنام پرچم که از تغییر شکل برگ تولید شده و کلروپلاست خود را از دست داده.

تعداد پرچم متفاوت
1- پنتامر: در د...مطالب دیگر:
🔥دانلود پاورپوینت انواع روش های برداشت از مخازن🔥دانلود پاورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی🔥دانلود پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی🔥تحقیق جامع و کامل مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)🔥دانلود پاورپوینت روش های نگهداری گوشت🔥دانلود پاورپوینت روش های نگهداری مواد غذایی به وسیله سرما🔥دانلود پاورپوینت روشهای پیشگیری از بارداری🔥دانلود پاورپوینت روشهای نگهداری گوشت🔥دانلود پاورپوینت روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت🔥دانلود پاورپوینت روشهای نمونه گیری🔥دانلود پاورپوینت روغن های پایه🔥دانلود پاورپوینت روغن های سرخ کردنی🔥دانلود پاورپوینت روند شكل‌گیری مجموعه بناهای مذهبی و غیر مذهبی🔥دانلود پاورپوینت رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهش های روانشناسی🔥دانلود پاورپوینت ریزپردازنده تراشه PIC🔥دانلود پاورپوینت ریزمغذی ها🔥دانلود پاورپوینت زاویه سنج🔥دانلود پاورپوینت زخم معده🔥دانلود پاورپوینت لایه مخاطی ضخیمی درون معده🔥دانلود پاورپوینت زراعت گیاه یونجه🔥دانلود پاورپوینت زعفران🔥دانلود پاورپوینت زنبور داری و پرورش زنبور عسل🔥دانلود پاورپوینت زندگی نامه شاعر سیمین بهبهانی🔥دانلود پاورپوینت زندگی و طرح های ماریو بوتا🔥دانلود پاورپوینت زیگورات اور